Figyelmesen olvassa el az Általános Szerzõdési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe
szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelezõ érvényûnek tekinti magára
nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre,
késõbbiekben nem kereshetõ vissza, magatartási kódexre nem utal.
A webáruház mûködésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülõ
kérdések esetén a megadott elérhetõségeinken rendelkezésére állunk!
A szerzõdés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:
1. Üzemeltetõi adatok, információk
Cégnév: Kellékkerskedelmi Üzletház
Székhely: 1089 BP Kőris utca 22
Adószám: 40275879-2-41

Szerzõdés nyelve: Magyar
Elektronikus Ügyfélszolgálat: kellekker@kellekker.hu
Telefonos Ügyfélszolgálat: 0670 9458805
2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása
A megjelenített termékek on-line, házhoz szállítással és személyes átvétellel rendelhetõek meg.
A termékekre vonatkozóan megjelenített árak, bruttó árak tartalmazzák a törvényben elõírt ÁFA-t,
azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül
felszámításra!
3. A kínált termékek kategória besorolása
A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:
rövidáru, méteráru, szövet, pamut vászon, szatén, zsorzset, polár, baby soft, gyöngyvászon,
bútorvászon, kongré, krepp, flanel, viaszos vászon, damaszt, dzsörzé-jersey, farmer, filc, posztó,
kötõfonal, horgolófonal, cérna, zippzár, tû, gobelin, paplan, párna, törölközõ, konyharuha, függöny
4. Rendelési információk ismertetése
A vásárláshoz külön regisztráció nem szükséges, elég rendelés leadásakor megadni az alapvetõ
információkat.
A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 15:30-ig.
A megrendelés feldolgozásaként megjelölt idõpontokon kívül is van lehetõség a megrendelés
leadására, amennyiben az a munkaidõ lejárta után történik az azt követõ napon kerül feldolgozásra.
Ügyfélszolgálatunk minden esetben telefonon vagy e-mailen visszaigazolja, hogy mikor tudja
teljesíteni a megrendelését.
Általános teljesítési határidõ, a visszaigazolástól számított 1-2 munkanapon belül.
A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben
illusztrációként szerepelnek.
Cégünk nem vállal felelõsséget az esetleges technikai ismertetõk a beszállító, vagy rajta kívül álló
okok miatt történõ elõzetes bejelentés nélküli változása miatt. Fenntartjuk a jogot a már
visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.
Részben történõ teljesítés kizárólag a megrendelõvel történõ egyeztetést követõen kerülhet sor!
5. A megrendelések feldolgozásával kapcsolatos információk
Webáruházunk megrendeléseit hétfõtõl-péntekig teljesíti.
A megrendelt termékek kézbesítése munkanapokon 8-17 óra közötti idõszakban történik.
Amennyiben ebben idõszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként olyan címet kérünk
megadni ahol át tudják venni és kitudják fizetni az árut.
6. Rendelés lépéseinek bemutatása
1. lépés – A termék kiválasztása
Válasszon egy terméket az adott oldalról, írja be a mennyisége majd kattintson a kosárra.
2. lépés – Szállítási és fizetési mód kiválasztása
A táblázatba a mennyiség rovatba, kérjük írja be a megrendelni kívánt méter vagy db számot
A táblázat tartalmazza azokat a termékeket, melyek jelenleg a kosárban vannak, és a rendelés
teljes összegét.
Válassza ki a kívánt szállítási és fizetési módot, majd kattintson a “Következõ” gombra a rendelés
véglegesítéséhez.
Ha még tovább szeretné folytatni a vásárlást, akkor a “Vásárlás folytatása” gombra kattintson.
3. lépés – A vásárló adatai
Kérjük, töltse ki a következõ kérdőívet adataival. Ne felejtsen kitölteni minden kötelezõ mezõt.
Ha valamilyen színkódot meg kell adni a rendeléshez, akkor azt itt a megjegyzés rovatba írja be.
Kattintson a ‘Következõ’ gombra a folytatáshoz.
4. lépés – Rendelés összefoglalása
Kérjük, ellenõrizze, hogy az alábbi adatok mindegyike helyes-e, majd kattintson a rendelés
megerõsítéséhez.
5. lépés – Rendelés befejezve
7. A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének ismertetéseA csoamg mérete alapján van kalkulálva amelyet a kosárnál láthat.

Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt
termékeket, amennyiben a termék átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak!
Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra
küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban
ismételten elindítani!
8. Házhoz szállítás, információk
Webáruházunk megrendeléseit az Sprinter futárszolgálat kézbesíti.
A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.
Amennyiben ebben idõszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerû (amennyiben
van rá lehetõsége) munkahelyi címet megadni.
A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, figyelem nem lehet egy konkrét idõpontra (órára)
kérni a kézbesítést mivel a futár nem csak hozzá viszi a csomagot. Sérült csomag esetén kérje a
jegyzõkönyv felvételét a futártól.
Át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelõre terheljük!
9. Házhoz szállítás díjszabása
A szállítási díjtételek a súly alapján történõ kalkulációk szerint kerül megállításra, több tétel vagy
nehéz csomagok kiszállítása esetén további költségek merülhetnek fel.
Az egyes szállítási díjak ismertetéséhez /kattintson ide/
10. Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan
A megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. Kizárólag abban az esetben
rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a
futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén, az újra küldését kizárólag a csomag
ellenértékének elõre történõ átutalása – kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani!
A vásárló élhet az elállási és felmondási jogával már a megrendelés elküldést követõen, még mielõtt
a terméket átvenné.
11. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató
1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Kellékkereskedelmi ÜH hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy
kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a
vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a
kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás
arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással
kijavíttathatja vagy – végsõ esetben – a szerzõdéstõl is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli,
kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidõben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem késõbb, mint a hiba
felfedezésétõl számított kettõ hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a
szerzõdés teljesítésétõl számított két éves elévülési határidõn túl kellékszavatossági jogait már nem
érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstõl számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Kellékkerskedelmi ÜH vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstõl számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles
bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés idõpontjában is megvolt.
2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minõsül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minõségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplõ
tulajdonságokkal.
Milyen határidõben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven
belül érvényesítheti. E határidõ elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell
bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal idõpontjában nem volt
felismerhetõ vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelezõ hatósági elõírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendõ egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének
eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
Nem írhatja elõ a kereskedõ azt, hogy a vásárló csatolja az eredeti számlát, továbbá az eredeti
csomagolásban juttassa el a terméket. Nem háríthatja át a garanciális szervizre a teljes ügyintézést,
amennyiben a vásárló Önhöz kívánja visszaküldeni a hibás terméket, ezt nem tagadhatja meg. Az
ügyintézéskor jegyzõkönyvet kell felvennie a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet
alapján. Amennyiben szükséges ismerje meg az összes vonatkozó jogszabályt. Pl : 151/2003.
(IX.22.) Korm. rendelet, az ide vonatkozó jogszabály részletes ismertetése, a terjedelemre való
tekintettel a törvény hatályos állapotát nem jelenítjük meg, elérhetõ a
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300151.kor címen.
A 11. pont tájékoztatója a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletbõl került felhasználásra.
Garancia
Termékekre gyártótól függõen 12 hónap garanciát vállalunk.
Termék meghibásodása esetén a megjelölt címen és telefonszámon kaphat bõvebb felvilágosítást a
teendõkrõl, továbbá Ügyfélszolgálati elérhetõségeink valamelyikén.
A termékek garanciális szervizpontjára történõ eljuttatásának költsége a vásárlót terheli.
A hibás terméket közvetlenül Kellékkerskedelmi ÜH üzletbe is visszaküldheti a 1089 BP Kőris utca 22 címre.
Portósan küldött csomagokat nem vesz át átvevõpontunk, azt minden esetben visszaküldi a
feladónak!
Ide vonatkozó jogszabály: 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet.
12. Elállási/felmondási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerzõdéstõl.
Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetén a szerzõdés teljesítése
megkezdõdött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerzõdést.
Az elállási/felmondási határidõ, a termék átvételének napjától számított 14 nap.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmû
nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján)
az alábbi címre:
Kellékkerskedelmi ÜH 1089 BP Kőris utca 22.
Hivatkozás a nyilatkozatra /klikk/
Ön határidõben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidõ lejárta elõtt elküldi
elállási/felmondási nyilatkozatát.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban
meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.
Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettõl a szerzõdéstõl, haladéktalanul, de legkésõbb az Ön elállási nyilatkozatának
kézhezvételétõl számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi
ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek
amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérõ
fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési
móddal egyezõ fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez
kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen
többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a
terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettõ közül a korábbi idõpontot kell
figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésõbb elállási
nyilatkozatának közlésétõl számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidõ
betartottnak minõsül, ha a 14 napos határidõ letelte elõtt elküldi a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelõsségre a
termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és
mûködésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
Nem illeti meg a fogyasztót az elállási / felmondási jog:
o Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgások,
ingadozásoktól függ.
o a szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését
követõen, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, elõzetes beleegyezésével kezdte
meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követõen
felmondási jogát elveszíti;
o Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az õ által szabott igények alapján egyedi kérésének
megfelelõen került elõállításra.
o Romlandó vagy minõségét rövid ideit megõrzõ termékek.
o Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.
o Olyan zárt csomagolású termékek esetén amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a
védõcsomagolás felbontását követõen nem küldhetõ vissza.
A fenti tájékoztató termék adásvételére irányuló szerzõdés esetén helytálló. Szolgáltatás nyújtására
vonatkozó szerzõdés esetén további kiegészítések szükségesek.
Részletek: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.
Adatkezelési nyilatkozat
A rovidarumeteraru.hu és rovidarumeteraru.com domain néven üzemelõ webáruház adatait a Kellékkereskedelmi ÜH kezeli. Az adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával történik. Az adatok
megadása és kezelése a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a
megrendelések egymástól elkülönítve, azok tartalma beazonosíthatóak legyenek. Az adatkezelõ a
megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja. Mindent
megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok
védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben elõírtaknak
alapján jár el. A megadott szállítási adatokat a megrendelt termék kiszállítását végzõ partnerünk a
Magyar Posta MPL futárszolgálat megismerheti a csomag kézbesítéséhez.
A megrendelés elküldéséhez, rögzítéséhez szükséges – megadandó adatok
o név
o e-mail cím
o telefonszám
o irányítószám
o település
o utca, házszám
o emelet, ajtó
Eltérõ szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és
szállításra vonatkozóan is.
Regisztrációkor megadandó adatok
(a megrendelés elküldéséhez nem szükséges regisztráció, nélküle is rögzíthetõ a megrendelés)
A webáruházban történõ vásárláshoz nem szükséges regisztráció, azonban a regisztráció
elvégzésével késõbbiekben visszakeresheti már leadott megrendeléseit, újra rendelheti a
termékeket. A regisztráció során megadott adatokat azok törlésének kéréséig tároljuk.
o e-mail cím
o használni kívánt jelszó
o név
o telefonszám
o irányítószám
o település
o utca, házszám
o emelet, ajtó
Eltérõ szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és
szállításra vonatkozóan is. Regisztrált fiókhoz tartozó megrendelésekhez az alábbi adatok kerülnek
rögzítésre – tárolásra:
o eddigi vásárlások (azonosító, megrendelés dátuma, végösszeg, rendelés állapota, megrendelt
termékek listája)
o kedvenc termékek (amennyiben a regisztrációt követõen belépett és elhelyezett kedvencek közé
termékeket)
o regisztrációhoz tartozó belépési adatok (jelszó titkosított formában), számlázási és szállítási
adatok módosításának lehetõsége, korábban megadott adatok
Hírlevél feliratkozáshoz megadandó adatok
o név
o e-mail cím
Hírlevélre feliratkozhat a megrendelés elküldése alkalmával, vagy a webáruház oldalain. A
feliratkozás kizárólag valós e-mail címmel lehetséges. A feliratkozás elküldése után a megadott
e-mail címre a rendszer egy megerõsítõ hivatkozást (webcímet) küld, amelyre történõ kattintással
igazolható, illetve erõsíthetõ meg a feliratkozás. A megerõsítõ webcímre kattintással hozzájárulását
adja a hírlevelek küldéséhez. A megadott adatokat a Kellékkereskedelmi ÜH bizalmasan kezeli, nem adja ki
harmadik fél számára. A hírlevélrõl történõ leiratkozási lehetõség minden általunk küldött levél alján
biztosított a leiratkozás gombra történõ kattintással vagy ügyfélszolgálati elérhetõségeinken történõ
kéréssel. A levélben történõ leiratkozás gombra kattintást követõen azonnal törlésre kerül a
megadott e-mail cím és a hozzá tartozó adatok mindegyike a levelezési listáról. Ügyfélszolgálati
elérhetõségeinken történõ adat törlési igény esetén 2 munkanapon belül.
A rovidarumeteraru.hu által küldött hírlevelek tartalma tájékoztató jellegû aktuális akciókra,
információkra hívja fel a figyelmet tartalmukkal. A megadott adatokat harmadik fél részére a Kellékkereskedelmi ÜH nem adja ki, harmadik fél ajánlatait nem kézbesíti a megadott e-mail címre.
Statisztikai adatok
A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból.
(IP cím, látogatás idõtartama, stb). Ezen adatokat a Kellékkereskedelmi ÜH kizárólag jogilag hitelesen indokolt,
és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.
A rovidarumeteraru.hu által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics
adatkezelési irányelvei megismerhetõek a http://www.google.com/analytics weboldalon.
Cookie-k (sütik)
A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges.
Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészõje
beállításaiban (Beállítások menüpont). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak
részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat
kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészõjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A
cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok: kosár tartalma,
munkamenet azonosító, elmúlt-e már 18 éves kérdésre történõ válasz. A cookie-ban tárolt
munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által a saját
böngészõjében történõ törlésig került tárolásra.
Megrendelés adatai
A megrendelés folyamán rögzített adatokat a rovidarumeteraru.hu a megrendelés teljesítéséhez
használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésbõl
készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra
kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott idõszakra (5 év).
Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a Kellékkereskedelmi ÜH. kellekker@kellekker.hu e-mail
címen vagy ügyfélszolgálati elérhetõségeink valamelyikén. Az adatok törlése az igény beérkezését
követõen 10 munkanapon belül megtörténik. Az adatbeviteli hibák javítása a megrendelés
elküldését megelõzõen lehetséges.
A megrendelés elküldését követõen ügyfélszolgálati elérhetõségeinken kérhetõ az adatbeviteli hibák
javítása.
14. Jogorvoslattal élhet
Ön, mint fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes békéltetõ testület és fogyasztóvédelmi hatóságnál
tud jogorvaslattal élni, ami a panasztevõ, tehát az Ön lakhelye szerinti járási hivatalnál lehetséges.
Település szerint az alábbi kormányzati weboldalon találjuk az illetékes járási hivatalok
elérhetõségeit: http://jarasinfo.gov.hu/
Másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal jár el ügyükben, országos hatáskörrel. A 197 járási
hivatal mindegyikében fogyasztóvédelmi panaszok benyújtása mellett tanácsok is kérhetõk például
jótállási, szavatossági, panaszkezelési kérdésekben.
15. Egyéb rendelkezések, információk
A jelen általános szerzõdési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv,
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. tv.
rendelkezései az irányadók.
A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Kellékkereskedelmi ÜH általános szerzõdési feltételeit, adatkezelési nyilatkozatát.